Gruau

Zabudowy 9-osobowe Gruau

Zabudowy 9-osobowe Gruau
spełniają wymagania § 9b o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 maja 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 858).
W przypadku rejestracji dwuetapowej każda nasza zabudowa otrzymuje zaświadczenie od jednostki certyfikującej PIMOT lub ITS.